Role: Photographer & Art Director
Shot in Zhanjiang, China — 2016